PODPORA RODINÁM A DEŤOM

centrum@cvibratislava.sk

+421  944 012 234

ČO ROBÍME

POVEDALI

O NÁS

KONTAKT

O NÁS

PODPORTE

NÁS

HĽADÁM

POMOC

Sociálna služba
včasnej intervencie

 

... je bezplatná sociálna služba poskytovaná rodine primárne terénnou formou v jej prirodzenom prostredí, môže byť doplnená ambulantnou formou v priestoroch nášho centra. Často sa stretávame už krátko po narodení dieťatka ešte v pôrodnici.

 

Služba včasnej intervencie je určená pre každú rodinu ktorej vývin dieťatka je rizikový, alebo má zdravotné znevýhodnenie od

narodenia do 7 rokov veku dieťaťa.

 

Sociálnu službu včasnej intervencie poskytujeme klientom Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja.

 

 

 

 

 

Rodine ponúkame partnerstvo
v rámci ktorého...

Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o.

je kolískou a oporou pre všetky rodiny detí s rizikovým vývinom od narodenia do 7 rokov veku,
ktoré oporu potrebujú. Tím poradcov ponúka rodinám partnerstvo a usilujeme sa spoločne vytvárať podmienky pre vývin dieťaťa tak, aby každá rodina bola predovšetkým rodinou.

 

„Vznikli sme pre rodinu, aby sme ju podporili v jej prirodzenom prostredí,
preto pracujeme hlavne v rodine, aby sme spolu s rodinou hľadali
a objavovali odpovede na otázky neobyčajného rodičovstva, ktoré jej život prináša.“

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického
poradenstva centra včasnej intervencie

 

... poskytuje predovšetkým ambulantné poradenské, diagnostické, stimulačné a terapeutické služby pre rodinu a dieťa s rizikovým vývinom a zdravotným znevýhodnením od narodenia do 7 rokov

jeho veku.

 

Služby súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva poskytujeme za úhradu klientom z celého Slovenska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva rodine poskytujeme predovšetkým...