PODPORA RODINÁM A DEŤOM

centrum@cvibratislava.sk

+421  944 012 234

ČO ROBÍME

POVEDALI

O NÁS

KONTAKT

O NÁS

PODPORTE

NÁS

HĽADÁM

POMOC

AKÁKOĽVEK PODPORA NÁM POMÔŽE
ROBIŤ DOBRÉ VECI LEPŠIE

NAŠI PODPOROVATELIA

Darovacie zmluvy

Nájomné zmluvy

Zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov

Zmluvy o charitatívnej reklame

Zmluvy o poskytnutí dotácie

Zmluvy o poskytnutí grantu

Zmluvy o poskytovaní služieb

Zmluvy o spolupráci

Zoznam poskytnutých darov